امروز: یکشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ [ سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال ]

شناسه‌ی خبر: 83468
نسخه چاپی
نورالدین قدیمی

حماسه نهم دی؛ هشدارعاشورائیان به آشوبگران

حماسه بزرگ مردمی در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸، پس از ماه ها مظلومیت انقلاب اسلامی و جنگ روانى سنگین تبلیغاتى و رسانه‏ اى استکبار وصهیونیسم جهانی ، توانست سیماى مقتدر نظام اسلامى و پایگاه عظیم مردمى و اعتماد ملت به انقلاب و رهبرى را به نمایش بگذارد. این حرکت آگاهانه مردم ،هشدار جدی عاشورائیان به آشوبگران بودو به آنها فهماندکه ایران اسلامی تا زمانی که مردم انقلابی اش این روحیه عاشورایی را دارد و دستان مردمش دردست ولایت است نه در مقابل استکبار جهانی سر خم می‌کند و نه فریب دشمن را می‌خورد.

پایگاه اطلاع رسانی اصولگرایان / نورالدین قدیمی : نوای دلنشین “کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا” ، همواره درگوش زمان طنین انداز بوده و انسانهای بیدار را به این موضوع متوجه می کند که ممکن است درمعرض امتحانی همچون واقعه کربلا قراربگیرند. موضوعی که بانگاهی به بسیاری ازحوادث رخ داده درطول دوران انقلاب اسلامی ایران ، قابل مشاهده ودرک است.ازجمله حوادث عبرت آموز درتاریخ انقلاب ، فتنه ۸۸ می باشدکه طی آن ، نامزدهای شکست خورده جریان اصلاحات درانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ،باهمراهی وحمایت همه جانبه استکباروصهیونیسم جهانی وکلیه گروه های ضدانقلاب داخلی ، فضای کشوررا حدودهشت ماه متشنج وانواع جنایت ها وخباثت هارابه عمل آوردند.

متهم کردن نظام اسلامی به تقلب ، ایجاداغتشاش درکشور،تخریب اموال مردمی ودولتی،آتش زدن مسجد، خدشه دارکردن چهره نظام درعرصه های داخلی وبین المللی وبه شهادت رساندن تعدادی ازمردم متدین وحزب اللهی ، ازجمله جنایت هایی بودکه توسط این جریان وبه دستور سران استکباری آنها انجام شد.فتنه گران وسیلی خوردگان ازمردم ، برخلاف ادعای پیروی از خط امام خمینی(ره) ، بارها به ارزش های اصیل انقلاب ونظرات امام راحل (ره) توهین،ودامنه بی حرمتی ها را به جایی رساندندکه درمراسم روزدانشجو درشانزدهم آذرماه۸۸، اقدام به پاره کردن عکس امام درانظار عمومی ودرمقابل دوربین های فیلمبرداری وخبرنگاران داخلی وخارجی کردند. باآغازماه محرم،درحالی که داغ ناشی ازاهانت فتنه گران وطرفداران جریان اصلاحات، به امام خمینی (ره) هنوزفروکش نکرده بود، رسانه های حامی جریان فتنه،تاسوعا وعاشورای حسینی راروزی سرنوشت ساز برای جریان سبز معرفی کردند.باتوجه به ادعای مسلمانی وشعار دروغین “یاحسین ، میرحسین”که دراکثرتجمعات طرفداران این جریان ضددین سرداده می شد،درنگاه اول تصورعمومی این بودکه تعدادی ازطرفداران این فرقه بانمادهای سبز و احتمالا سردادن برخی شعارهای انحرافی،اقدام به راه اندازی دسته های عزاداری نمایند.شایدبدبین ترین انسان ها هم، تصور اهانت به عاشورای حسینی توسط عوامل خودفروخته این جریان ضد دین را نداشتندوبه همین دلیل هم،نیروهای امنیتی وانتظامی نسبت به تشدیداقدامات پیشگیرانه اقدام نکردند ومردم نیز به عزاداری و برگزاری مراسم ویژه عاشورای حسینی مشغول شدند.حوالی ظهرعاشورا بودکه مردم عزادارتهران ازتجمع واقدامات تخریبی تعدادی ازعوامل وطرفداران فتنه سبزاموی دربرخی ازخیابان ها ومیادین منتهی به خیابان انقلاب وحمله به عزاداران حسینی وآتش زدن تکایا،پرچم ها ونمادهای عزاداری مطلع شدند و به دنبال آن ، باسردادن شعارهای انقلابی واعلام وفاداری وتبعیت ازولایت فقیه ورهبرمعظم انقلاب اسلامی، ، برای مقابله بافتنه گران به سمت محل های یادشده حرکت وباکمک نیروهای انتظامی وامنیتی، اغتشاشگران رامتفرق نمودند. دراین رویارویی،تعدادی ازعوامل مسلح منافقین،بهایی ها،کمونیست ها،سلطنت طلب ها، اشرارمسلح وسایرگروه های ضدانقلابی دستگیرشدند.

تخریب اموال عمومی، آتش زدن چندین بانک وساختمان وخودرو عمومی و مردمی،پاره کردن و آتش زدن پرچم های مقدس یازهرا و یاحسین (ع)،آتش زدن خیمه های عزاداری، کتک زدن عزاداران حسینی ،تعرض به بانوان باحجاب وپاره کردن وآتش زدن چادرهای آنان،انداختن پارچه های سیاه به گردن حیوانات ،حمله به نمازگزارن ظهرعاشورا، تمسخر و هوکردن روحانیون وبانوان باحجاب ومردان باظاهر اسلامی،کف زدن، سوت کشیدن وخنده های شیطانی قهقهه آمیز، توهین به ارزشهاواصول انقلاب به ویژه اصل مترقی ولایت فقیه ، قتل چندنفرازافرادبی گناه برای تحریک احساسات ومتشنج کردن اوضاع ، ازجمله اقدامات فتنه گران سبزاموی در روزعاشورای حسینی سال۸۸ درتهران بود. بعدازانجام این اقدامات که اخبارآن در کوتاهترین زمان توسط رسانه های تبلیغی خارجی حامی فتنه گران دردنیا منتشرشد،میرحسین موسوی نیز باصدوربیانه ای ازهتاکان عاشورا وکسانی که بی شرمانه ترین وننگین ترین اعمال رادراین روزمقدس انجام داده بودند،به عنوان”امت خداجوی” نام برد. باانعکاس خبر بی حرمتی فتنه گران به عاشورای حسینی ، مردم مسلمان درسراسرکشوردرطی چندروز متوالی با آمدن به خیابان هاوانجام تظاهرات مردمی،نفرت وانزجارخود ازسردمداران وعوامل میدانی این حرکت ننگین اعلام و میزان پای بندی خودبه ارزش های دینی واهل بیت عصمت وطهارت (ع) رابه نمایش گذاشتند.
حرکت انقلابی مردم مسلمان و آگاه تهران وچندین شهربزرگ در۹دی ماه سال۸۸ وتظاهرات مردمی درروزهای قبل وبعداز آندرسراسرکشور که برای محکوم کردن هتک حرمت فتنه گران و طرفداران موسوی وکروبی به عاشورای حسینی(ع) انجام شد، حماسه بی نظیر ی بود که سند گویای ولایت مداری ملت شریف ایران و تبیین کننده رویش‌هادر انقلاب اسلامی است. حضور گسترده و چشم گیر مردم در بی نظیر‌ترین راهپیمایی تاریخ انقلاب اسلامی، عشق به اهل بیت (ع) و دفاع از حریم ولایت را رقم زد. حماسه ای که به راستی می توان آن را یک انقلابی دیگردرتاریخ انقلاب اسلامی ایران نامید.این راهپیمایی حماسی و موج عظیم اعتراضات مردمی و اعلام انزجار آنان از فتنه گران وتوهین کنندگان به عاشورای حسینی ومقدسات دینی، روحیه انقلابی را به سراسر کشور باز گرداند؛ به طوری که در اقصی نقاط شهری وروستایی، کلیه اقشار مردم به صورت خود جوش به صحنه آمدند و انزجارخود رااز منافقان ودروغ گویان اعلام وباولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی، تجدیدپیمان کردند. در تهران دامنه وسیع حضور مردمی در اصلی ترین خیابان شهر از قبل از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی و در مسافتی به طول ۱۵ کیلومتر امتدادیافته بود که باید در کتاب رکوردهای دنیا، ثبت شود.

حماسه بزرگ مردمی در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸، پس از ماه ها مظلومیت انقلاب اسلامی و جنگ روانى سنگین تبلیغاتى و رسانه‏ اى استکبار وصهیونیسم جهانی ، توانست سیماى مقتدر نظام اسلامى و پایگاه عظیم مردمى و اعتماد ملت به انقلاب و رهبرى را به نمایش بگذارد. این حرکت آگاهانه مردم ،هشدار جدی عاشورائیان به آشوبگران بودو به آنها فهماندکه ایران اسلامی تا زمانی که مردم انقلابی اش این روحیه عاشورایی را دارد و دستان مردمش دردست ولایت است نه در مقابل استکبار جهانی سر خم می‌کند و نه فریب دشمن را می‌خورد. حرکت آگاهانه مردم شریف ایران دراین روزتاریخی، تجلی حماسه شور و شعور بود که درتاریخ خوبی های انقلاب اسلامی ایران ماندگارشد.

رهبرعزیزانقلاب اسلامی درتاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ودرجمع مردم قم فرمودند:« مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال هم در تاریخ ماند؛ این هم یک روز متمایزى شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرائط کنونى – که شرائط غبارآلودگىِ فضاست – این حرکت مردم اهمیت مضاعفى داشت؛ کار بزرگى بود. هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می کند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن على (علیه السّلام) را مى‌‌‌بیند. این کارها کارهائى نیست که با اراده‌‌‌‌ى امثال ما انجام بگیرد؛ این کار خداست، این دست قدرت الهى است؛ همان طور که امام در یک موقعیت حساسى – که من بارها این را نقل کرده‌‌‌‌ام – به بنده فرمودند: “من در تمام این مدت، دست قدرت الهى را در پشت این قضایا دیدم”. درست دید آن مرد نافذِ بابصیرت، آن مرد خدا».

دست آوردهای حماسه ‌نهم دی
حماسه ۹ دی ، سه دست آوردمهم و تاثیرات متفاوت در سه گروه مختلف داشت.

۱ – باعث اتحادو انسجام داخلی،افزایش تعصبات دینی و دلگرمی و احساس غرور و قدرت مردم ایران و دوستان انقلاب اسلامی در سراسر دنیا شد.

ایجاد شکاف بین بخش‏ ها و طبقات گوناگون مردم و قرار دادن مردم رو در روى یکدیگر ازیک طرف و مفابله با نظام اسلامی و ولایت فقیه ازطرف دیگر، از محورى‏ ترین اهداف استکباروصهیونیسم جهانی وضدانفلاب داخلی ازنخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی بوده و می باشد. راهپیمایى ۹دى که برای دفاع ازارزش های دینی ونظام ولایی و با حضور اقشارمختلف مردم انجام شدو همه شرکت کنندگان شعارها ی کاملا یک دست درپای بندی به ارزش های دینی وطرفداری ازانقلاب اسلامی و ولایت فقیه سردادند، نمایش روشنى ازاتحادملی و انسجام اسلامی مردم شریف وولایت مدار ایران بود.

۲- خشم و عصبانیت دشمنان خارجی و منافقان داخلی و البته واکنش همراه با انفعال و عقب‌نشینی آنها را به همراه داشت .

در حوادث بعد از انتخابات، یکبار دیگر استکبار و ضد انقلاب نقاب دار و آشکار داخلى با تمام قوا و توان به میدان آمدند و هر چه در اختیار داشتند براى مقابله با جمهورى اسلامى به صحنه آوردند اما با حرکت مردمی در۹دی ، شکست سنگینى را تجربه کردند که برایشان قابل تصور نبود.رسانه های تبلیغی قدرت های استکباری وگروه های ضدانقلاب داخلی ،بعدازحوادث پس ازانتخابات،به ویژه حرمت شکنی فتنه گران در عاشورای حسینی ، درتحلیل های بچه گانه خود،شکست جمهوری اسلامی ایران را امری حتمی می دانستند اماحرکت ۹دی،این خواب دشمنان راهم پریشان وشکست مفتضحانه دیگری رابه آنان تحمیل کردو موجب انفعال مجدد وعقب نشینی آنهاشد.پیروزى نظام ولایی دراین رویارویى ،مانند همه پیروزى‏هاى گذشته، ضریب امنیت و آسیب ناپذیرى جمهورى اسلامى و تجارب مسئولین و خودآگاهى مردم را افزایش داد .
۳- باعث بیداری عده‌ای شد که در چند ماه گذشته در تحلیل وبررسی اوضاع ایران تاحدودی دچارشک وتردیدشده بودند.

حماسه مردمی ۹ دی ، عده‌ای را از شک و تردید و تحلیل‌های غلط نجات داد. چند ماهی بود که برخی از عناصر سیاسی برای جبران شکست‌های انتخاباتی و رسیدن به اهداف خود، القاء می‌کردند که مملکت دچار انشقاق و دودستگی شده است. این افراد با استفاده از تبلیغات و جوسازی‌ رسانه‌ای، در صدد القای این توهم بودند که اوضاع مملکت به هم ریخته و بخش زیادی از جمعیت ایران، ناامید و ناراضی شده‌ و از نظام بریده‌اند. سپس با این پیش‌فرض‌های توهمی می‌خواستند بر فضای ذهنی برخی دلسوزان و بزرگان دینی و حوزه و دانشگاه تاثیر بگذارند و آنها را با خود همراه کنند. کما اینکه در ابتدا تا حدودی هم موفق شدند . این مساله در چند ماه گذشته به وضوح مشخص بود و برخی از دلسوزان نظام نمی‌توانستند از این فضای توهمی که دیگران برایشان ساخته بودند، بیرون بیایند. حماسه ۹ دی، این حباب توهم را شکست، چرا که این عده با چشم خود حماسه عظیم مردمی را دیدند و به یکپارچه بودن مردم ایران، ایمان آوردند. در آن روز بزرگ و خاطره انگیز ، مردم ایران با هر تیپ و قیافه و سلیقه و اعتقاد، برای دفاع از انقلاب اسلامی به صحنه آمدند و از نظام و رهبری دفاع کردند . کسانی به خیابان آمدند که شاید انتظارش را نداشتیم، اما آمدند. قدر این حضور آگاهانه و این حماسه باشکوه و این ملت بزرگ را بدانیم و شکرگزار آنها باشیم.همان طورکه رهبرعزیزمان حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) فرمودند: “اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری این ملت، سجده شکر به جا آورده شود، باز هم کم است. “

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع‌رسانی اصولگرایان محفوظ است.